Hỗ trợ và kê khai quyết toán Thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kê khai và quyết toán thuế như:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Thuế xuất nhập khẩu;
 • Thuế chuyển nhượng bất động sản và cổ phần;
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các lợi ích mà chúng tôi mang lại cho Doanh nghiệp từ các dịch vụ có thể kể đến như sau:

 • Tiết kiệm được thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế;
 • Đảm bảo hồ sơ khai thuế;
 • Báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp phù hợp, tuân thủ đúng với quy định của pháp luật thuế;
 • Tránh các khoản phạt về thuế.

Ngoài ra, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn các vướng mắc liên quan đến kế toán, hóa đơn chứng từ phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định về thuế hiện hành.

Tư vấn và rà soát việc tuân thủ quy định về thuế

 • Chúng tôi đã xây dựng quy trình soát xét việc tuân thủ quy định về thuế của doanh nghiệp, cũng như đánh giá nghĩa vụ thuế có thể phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm đảm bảo các vấn đề trọng yếu về thuế đang được kiểm soát cũng như đề ra các giải pháp, kế hoạch thuế cụ thể cho doanh nghiệp;
 • Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật đến Quý khách hàng những thay đổi mới nhất các quy định về thuế;
 • Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu các rủi ro trọng yếu;
 • Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ rà soát thuế đối với những công ty mục tiêu trong hoạt động mua bán và sáp nhập của doanh nghiệp để phân tích các rủi ro và hiện trạng thuế của công ty mục tiêu.

HỖ TRỢ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ

 • Các doanh nghiệp tại Việt Nam gặp không ít khó khăn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế. Đặt biệt trong quá trình thanh tra, việc giải trình là điều không thể tránh khỏi, điều này đòi hỏi Công ty phải hiểu biết thấu đáo các quy định thuế, quy trình thanh kiểm tra, có kỹ thuật chuyên môn cao và có kế hoạch làm việc và chiến lược rõ ràng. Mặt khác, khi làm việc với cơ quan thuế cũng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Do vậy, nếu các nhân viên của doanh nghiệp thiếu các kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ gặp phải những tình huống không mong muốn;
 • Chính vì thấu hiểu những khó khăn đó, thông qua việc thiết lập mối quan hệ tốt và thường xuyên liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời với kinh nghiệm thực tế đại diện các doanh nghiệp trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế, Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị, giải trình vấn đề phát sinh một cách chuyên nghiệp, hiệu quả với các cơ quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế.

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ

Lập kế hoạch thuế là việc lên kế hoạch một cách bao quát, mang tầm chiến lược, đó là việc tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ của pháp luật. Tối ưu hoá thuế, có nghĩa là làm sao để mức giảm thuế là tương đối so với việc giảm thu nhập hoặc gia tăng các chi phí khác. Nói cách khác là chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận tăng mức thuế phải nộp nếu tốc độ tăng của thuế thấp hơn tốc độ tăng của thu nhập. Để làm được việc này, người lập kế hoạch thuế phải có một cái nhìn, một bức tranh tổng thể trong mối tương tác giữa kinh doanh và các loại thuế có thể có tác động tới túi tiền của Doanh nghiệp.

Thông qua việc lập kế hoạch thuế doanh nghiệp sẽ tìm ra một giải pháp tổng thể về các loại thuế khác nhau để tối ưu hóa thuế trong kỳ hoạt động với hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Đứng trước những cơ hội và thách thức này chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc đánh giá kế hoạch tài chính, kế hoạch tái cơ cấu của công ty từ đó thiết kế, xây dựng các kịch bản về thuế một cách phù hợp và hiệu quả với các giải pháp tối ưu nhằm nâng hiệu quả hoạt động.

HỖ TRỢ VÀ KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kê khai và quyết toán thuế như:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Thuế xuất nhập khẩu;
 • Thuế chuyển nhượng bất động sản và cổ phần;
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các lợi ích mà chúng tôi mang lại cho Doanh nghiệp từ các dịch vụ có thể kể đến như sau:

 • Tiết kiệm được thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế;
 • Đảm bảo hồ sơ khai thuế;
 • Báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp phù hợp, tuân thủ đúng với quy định của pháp luật thuế;
 • Tránh các khoản phạt về thuế.

Ngoài ra, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn các vướng mắc liên quan đến kế toán, hóa đơn chứng từ phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định về thuế hiện hành.

TƯ VẤN VÀ RÀ SOÁT VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
 • Chúng tôi đã xây dựng quy trình soát xét việc tuân thủ quy định về thuế của doanh nghiệp, cũng như đánh giá nghĩa vụ thuế có thể phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm đảm bảo các vấn đề trọng yếu về thuế đang được kiểm soát cũng như đề ra các giải pháp, kế hoạch thuế cụ thể cho doanh nghiệp;
 • Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật đến Quý khách hàng những thay đổi mới nhất các quy định về thuế;
 • Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu các rủi ro trọng yếu;
 • Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ rà soát thuế đối với những công ty mục tiêu trong hoạt động mua bán và sáp nhập của doanh nghiệp để phân tích các rủi ro và hiện trạng thuế của công ty mục tiêu.
HỖ TRỢ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ
 • Các doanh nghiệp tại Việt Nam gặp không ít khó khăn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế. Đặt biệt trong quá trình thanh tra, việc giải trình là điều không thể tránh khỏi, điều này đòi hỏi Công ty phải hiểu biết thấu đáo các quy định thuế, quy trình thanh kiểm tra, có kỹ thuật chuyên môn cao và có kế hoạch làm việc và chiến lược rõ ràng. Mặt khác, khi làm việc với cơ quan thuế cũng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Do vậy, nếu các nhân viên của doanh nghiệp thiếu các kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ gặp phải những tình huống không mong muốn;
 • Chính vì thấu hiểu những khó khăn đó, thông qua việc thiết lập mối quan hệ tốt và thường xuyên liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời với kinh nghiệm thực tế đại diện các doanh nghiệp trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế, Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị, giải trình vấn đề phát sinh một cách chuyên nghiệp, hiệu quả với các cơ quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế.
LẬP KẾ HOẠCH THUẾ
 • Lập kế hoạch thuế là việc lên kế hoạch một cách bao quát, mang tầm chiến lược, đó là việc tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ của pháp luật. Tối ưu hoá thuế, có nghĩa là làm sao để mức giảm thuế là tương đối so với việc giảm thu nhập hoặc gia tăng các chi phí khác. Nói cách khác là chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận tăng mức thuế phải nộp nếu tốc độ tăng của thuế thấp hơn tốc độ tăng của thu nhập. Để làm được việc này, người lập kế hoạch thuế phải có một cái nhìn, một bức tranh tổng thể trong mối tương tác giữa kinh doanh và các loại thuế có thể có tác động tới túi tiền của Doanh nghiệp;
 • Thông qua việc lập kế hoạch thuế doanh nghiệp sẽ tìm ra một giải pháp tổng thể về các loại thuế khác nhau để tối ưu hóa thuế trong kỳ hoạt động với hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Đứng trước những cơ hội và thách thức này chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc đánh giá kế hoạch tài chính, kế hoạch tái cơ cấu của công ty từ đó thiết kế, xây dựng các kịch bản về thuế một cách phù hợp và hiệu quả với các giải pháp tối ưu nhằm nâng hiệu quả hoạt động.