TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các Doanh nghiệp trong nước đã có cơ hội tiếp cận được với nguồn vốn rẻ, tăng trưởng vượt bậc tương đối dễ dàng, nhanh chóng và sinh lời cao. Các doanh nghiệp đã tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường để mở rộng cơ hội đầu tư, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp quan tâm đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, hay xây dựng cấu trúc doanh nghiệp hoặc quy trình hoạt động để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp đang đối diện với những khó khăn và thách thức như:

 • Đầu tư dàn trải không tập trung;
 • Thiếu định hướng chiến lược;
 • Chi phí hoạt động kinh doanh cao;
 • Hoạt động kinh doanh không hiệu quả;
 • Công việc bị trùng lặp và tổ chức thiếu hợp lý;
 • Các nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhiều chuỗi kinh doanh đa dạng nhưng không có hoạt động hổ trợ.

Nhằm giúp Công ty nhanh chóng đánh giá lại và triển khai chiến lược thống nhất, thiết lập lại cấu trúc, quy trình hoạt động và nguồn nhân lực để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ:

 • Xác định và xây dựng lại chiến lược kinh doanh của công ty;
 • Tập trung nguồn lực để phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực cốt lõi;
 • Thanh lý, nhượng bán các tài sản không cần thiết và tối ưu nguồn lực khi tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Tái cấu trúc nợ, vay;
 • Đánh giá, xây dựng và cải thiện quy trình hoạt động;
 • Đánh giá và sắp xếp lại các hoạt động bổ trợ để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP (M&A)

Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) là công cụ rất phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm mục đích thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển. Nghiệp vụ M&A đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có kinh nghiệm trong việc xử lý các phát sinh phức tạp có liên quan tới pháp lý cũng như nhu cầu của các bên để thực hiện thành công thương vụ. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ phù hợp và hiệu quả nhất như:

 • Dịch vụ rà soát đặc biệt về thuế (Tax Due Diligence): Rà soát tất cả các loại thuế; phát hiện, đánh giá các rủi ro về thuế; tính toán mức độ ảnh hưởng của các phát hiện;
 • Dịch vụ rà soát đặc biệt về tài chính (Financial Due Diligence): Đánh giá, phân vùng các rủi ro; rà soát và phát hiện tất cả các khoản mục có rủi ro sai sót/ gian lận; phát hiện; ước tính các nghĩa vụ nợ tiềm tàng;
 • Dịch vụ rà soát đặc biệt về pháp chế (Legal Due Diligence): Rà soát hồ sơ liên quan đến tình trạng pháp lý, đầu tư, quá trình hoạt động; rà soát quyền và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước, chủ nợ, đối tác, người lao động, tập thể và cá nhân có liên quan khác.
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các Doanh nghiệp trong nước đã có cơ hội tiếp cận được với nguồn vốn rẻ, tăng trưởng vượt bậc tương đối dễ dàng, nhanh chóng và sinh lời cao. Các doanh nghiệp đã tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường để mở rộng cơ hội đầu tư, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp quan tâm đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, hay xây dựng cấu trúc doanh nghiệp hoặc quy trình hoạt động để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp đang đối diện với những khó khăn và thách thức như:

 • Đầu tư dàn trải không tập trung;
 • Thiếu định hướng chiến lược;
 • Chi phí hoạt động kinh doanh cao;
 • Hoạt động kinh doanh không hiệu quả;
 • Công việc bị trùng lặp và tổ chức thiếu hợp lý;
 • Các nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhiều chuỗi kinh doanh đa dạng nhưng không có hoạt động hổ trợ.

Nhằm giúp Công ty nhanh chóng đánh giá lại và triển khai chiến lược thống nhất, thiết lập lại cấu trúc, quy trình hoạt động và nguồn nhân lực để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ:

 • Xác định và xây dựng lại chiến lược kinh doanh của công ty;
 • Tập trung nguồn lực để phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực cốt lõi;
 • Thanh lý, nhượng bán các tài sản không cần thiết và tối ưu nguồn lực khi tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Tái cấu trúc nợ, vay;
 • Đánh giá, xây dựng và cải thiện quy trình hoạt động;
 • Đánh giá và sắp xếp lại các hoạt động bổ trợ để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP (M&A)

Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) là công cụ rất phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm mục đích thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển. Nghiệp vụ M&A đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có kinh nghiệm trong việc xử lý các phát sinh phức tạp có liên quan tới pháp lý cũng như nhu cầu của các bên để thực hiện thành công thương vụ. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ phù hợp và hiệu quả nhất như:

 • Dịch vụ rà soát đặc biệt về thuế (Tax Due Diligence): Rà soát tất cả các loại thuế; Phát hiện, đánh giá các rủi ro về thuế; Tính toán mức độ ảnh hưởng của các phát hiện;
 • Dịch vụ rà soát đặc biệt về tài chính (Financial Due Diligence): Đánh giá, phân vùng các rủi ro; Rà soát và phát hiện tất cả các khoản mục có rủi ro sai sót/ gian lận; Phát hiện; Ước tính các nghĩa vụ nợ tiềm tàng;
 • Dịch vụ rà soát đặc biệt về pháp chế (Legal Due Diligence): Rà soát hồ sơ liên quan đến tình trạng pháp lý, đầu tư, quá trình hoạt động; Rà soát quyền và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước, chủ nợ, đối tác, người lao động, tập thể và cá nhân có liên quan khác.