TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Bên cạnh những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, khu vực này cũng đã bộc lộ một số vấn đề như tình trạng chuyển giá, trốn thuế, gây thất thu ngân sách, tác động không tốt đến môi trường đầu tư của Việt Nam. Ngoài ra các quy định về chuyển giá ngày càng phức tạp và chặt chẽ. Các cơ quan thuế trên toàn thế giới đang có sự phối hợp với nhau nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch nội bộ. Không nằm ngoài xu hướng này của thế giới, các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng đang hướng đến sự chuẩn hóa các quy định về chuyển giá theo tiêu chuẩn của OECD. Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp theo các bước như sau:

  • Lập kế hoạch và chuẩn bị bộ hồ sơ xác định giá thị trường:

Trực tiếp lập kế hoạch và chuẩn bị Báo cáo xác định giá thị trường theo quy định hiện hành;
Thực hiện xác định giá thị trường và chứng minh giá giao dịch nội bộ của doanh nghiệp;
Hỗ trợ rà soát và kiểm tra bộ hồ sơ chứng minh giá giao dịch, đánh giá tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ hiện có và đề xuất các chứng từ cần bổ sung cho bộ hồ sơ tiêu chuẩn.

  • Kết hợp thiết lập giải pháp thuế với định hướng và chính sách kinh doanh của khách hàng: Trên thực tế, tối ưu hóa thuế và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp có thể khác biệt và đối nghịch nhau. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng các giải pháp giải quyết vấn đề này. Doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định về chuyển giá song vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh và giữ vững định hướng kinh doanh của công ty cũng như của tập đoàn trong tương lai.