News

CONTINUOUS ACTIVITIES: BUSINESS ACTIVITIES IN AN EXCELLENT PERIOD

   22/06/2020 Nhìn chung, việc đánh giá “hoạt động liên tục” của doanh nghiệp là một công việc khá thường xuyên, tuy nhiên trong những thời điểm bất thường như hiện nay không có một quy trình nào là đơn giản như đã từng được thực hiện. Xem xét ít nhất 12 tháng tiếp theo để […]

Cao Thi Khanh Linh

#image_1412084739 { width: 100%; } Cao Thi Khanh Linh (Mrs.) She graduated from the University of Economics Ho Chi Minh City with Bachelor in accounting and auditing. Member of American Association of Management Accountants IMA. She has been involved in the management of accounting and finance for foreign companies and corporations in Vietnam as the [...]