NGUYỄN KIM HƯƠNG

Giám Đốc Kiểm Toán

Bà Nguyễn Kim Hương

Giám Đốc Kiểm toán tại Công ty TNHH KPM Auditing & Advisory, bà đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn.

Bà đã từng công tác 9 năm tại Công ty TNHH Kiểm toán A&C – một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam với hơn 600 nhân viên trong cả nước, chuyên trách kiểm toán Báo cáo tài chính cho các Doanh nghiệp. Tham gia kiểm toán các khách hàng là những Doanh nghiệp, Tập đoàn như EVN, SaiGon Coop, VNPT…. Trước đó, bà phụ trách Kế toán trưởng cho tập đoàn Logistic (VietGlobal và TWA) và Quản lý bộ phận Kiểm toán tại các công ty Kiểm toán khác.