PHẠM THỊ ANH KHOA

Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Anh Khoa

Với cương vị Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPM Auditing & Advisory, Bà đã tham gia lĩnh vực kiểm toán và tư vấn từ năm 2004 và đã có 17 năm kinh nghiệm chuyên về dịch vụ Kiểm toán, tư vấn thương vụ.

Bà đã từng công tác 8 năm tại công ty kiểm toán và tư vấn A&C, một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam với hơn 600 nhân viên trên cả nước, trước khi về giữ cương vị Phó giám đốc tại Công ty kiểm toán PKF Việt Nam, thành viên của hãng kiểm toán PKF Global với 200 công ty thành viên. Các dự án bà đã tham gia và mang lại thành công cho khách hàng gồm kiểm toán các dự án trọng điểm của Nhà nước, các tập đoàn, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán; tư vấn thương vụ cho các tập đoàn và công ty nước ngoài tại Việt Nam.