TRẦN HOÀNGANH

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Hoàng Anh

Ông Trần Hoàng Anh có chuyên ngành kế toán – tài chính xuyên suốt quá trình học tập và làm việc. Ông tốt nghiệp cử nhân kế toán – kiểm toán của trường ĐH Kinh tế và thạc sĩ Kế toán – Tài chính của trường Swinburne University of Technology và có hàng loạt các chứng chỉ có uy tín về kế toán – tài chính.

Ông có thâm niên gần 20 năm công tác trong lĩnh vực kế toán – tài chính, giữ những chức vụ quan trọng tại những tổ chức lớn như Công ty TNHH Kiểm toán A&C – một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam và Trưởng ban Tài chính ngành đường của Tập đoàn TTC. Hiện tại ông đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPM Auditing & Advisory.