KPM tổ chức chương trình từ thiện nhằm nêu cao tinh thần tương thân tương ái

Ngày 23 tháng 05 năm 2019, KPM đã kết hợp với nhiều đơn vị tổ chức đợt từ thiện tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật – Thuận An – Bình Dương. Chương trình mang lại ý nghĩa lớn cho mỗi thành viên tham gia.

Dưới đây là những hình ảnh của buổi từ thiện: