Tin tức Thuế Tháng 7/2019

Chính sách ưu đãi thuế TNDN tại Khu công nghiệp.

Ngày 26/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2805/TCT-CS hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN tại Khu công nghiệp: Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2012 tại Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ) và bắt đầu hoạt động năm 2013, phát sinh doanh thu và thu nhập chịu thuế năm 2014 thì khoản thu nhập này không được hưởng ưu đãi thuế.