Tin tức Thuế Tháng 8/2019

Thuế TNCN cho quà tặng khuyến mãi.

Công văn 63385/CT-TTHT ngày 9 tháng 8 năm 2019 (“CV 63385”) của Cục thuế Hà Nội về thuế TNCN cho quà tặng khuyến mãi;

Trường hợp Công ty tặng quà khuyến mãi (hiện vật/tiền mặt) cho khách hàng cá nhân mua căn hộ của công ty, mà quà tặng đó không thuộc các khoản quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (chứng khoán, vốn góp, bất động sản, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu/quyền sử dụng) thì không chịu thuế TNCN.